1. Witaj
 2. »
 3. Kontakt

Regulamin i kontakt

 1. Regulamin
  1. Postanowienia ogólne
   1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.kodyrabatowe.interia.pl, który jest własnością firmy: Couporando GmbH z siedzibą w Wutzkyallee 51, 12353 Berlin, Niemcy, zwanego dalej Serwisem Rabatowym.
   2. Regulamin definiuje prawa oraz obowiązki każdego Użytkownika Serwisu Rabatowego, a także prawa i obowiązki Serwisu Rabatowego.
   3. Serwis Rabatowy udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom ogłoszenia Partnera o oferowanych przez niego Rabatach.
   4. Regulamin został udostępniony na stronie Serwisu Rabatowego. Korzystając ze strony www.kodyrabatowe.interia.pl, Użytkownik deklaruje zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
  2. Definicje
   1. Serwis Rabatowy – platforma internetowa zarządzana przez firmę Couporando GmbH z siedzibą w Wutzkyallee 51, 12353 Berlin, Niemcy.
   2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z Serwisu Rabatowego.
   3. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i współpracująca z Serwisem Rabatowym. Współpraca opiera się na publikowaniu ogłoszeń o oferowanych Rabatach na platformie internetowej www.kodyrabatowe.interia.pl.
   4. Rabat (in. kupon rabatowy, kod rabatowy, kod promocyjny, kupon promocyjny) – alfanumeryczny ciąg znaków, publikowany na łamach Serwisu Rabatowego przez Partnera, który uprawnia Użytkownika do dokonania zakupów online z rabatem.
   5. Toolbar – dodatkowy moduł umożliwiający dostęp do rabatów z poziomu sklepu lub wyszukiwarki internetowej, instalowany bezpośrednio jako wtyczka w przeglądarce internetowej Użytkownika.
  3. Warunki korzystania z Serwisu Rabatowego
   1. Aby korzystać z Serwisu Rabatowego Użytkownik powinien posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet.
   2. Serwis Rabatowy wykorzystuje pliki cookies, które są niewielkimi informacjami tekstowymi i zawierają m.in. numer identyfikacyjny urządzenia Użytkownika.
   3. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce, co jednak może wpłynąć na działanie Serwisu Rabatowego.
   4. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Polityce Prywatności, która jest częścią Regulaminu Serwisu Rabatowego.
  4. Warunki korzystania z Toolbaru
   1. Toolbar dostępny jest jako wtyczka do przeglądarek Google Chrome (i jej pochodnych) oraz Mozilla Firefox.
   2. Toolbar używany jest przez Użytkownika na zasadach licencji Google Chrome Web Store Terms of Service dla Google Chrome Web Store oraz Mozilla Public License dla Mozilla Add-Ons – licencje dostępne są na stronach internetowych tych podmiotów.
   3. Toolbar może być instalowany przez oprogramowanie zewnętrzne ( np. testowe wersje oprogramowania) lub dokonanie zmiany w konfiguracji przeglądarki Użytkownika, jednak każdorazowo wymaga to odrębnej zgody Użytkownika (w szczególnym przypadku "opt-out"), która wyrażana jest podczas instalacji danego oprogramowania zewnętrznego.
   4. Toolbar nie używa plików cookies ani nie posiada mechanizmów mogących identyfikować użytkownika w żaden sposób.
   5. Couporando zachowuje najwyższą staranność w trakcie tworzenia, testowania i dystrybucji Toolbaru, a także stara się wyeliminować wszelkie błędy w nim występujące przed dystrybucją, jednak oprogramowanie jest dostarczone takim, jakie jest, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lob dorozumianej, nie wyłączając gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonych celów a także braku wad prawnych.
   6. W żadnym przypadku twórca lub posiadacz praw autorskich nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń lub wyrządzonej szkody, a także żadnej innej odpowiedzialności czy to wynikającej z umowy, deliktu czy jakiejkolwiek innej postawy w związku z oprogramowaniem lub użytkowaniem Toolbaru lub wprowadzeniem go do obrotu.
  5. Prawa i obowiązki Użytkownika
   1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej.
   2. Użytkownik korzysta z Serwisu Rabatowego dobrowolnie i nieodpłatnie.
   3. Użytkownik nie może sprzedawać publikowanych na łamach Serwisu Rabatowego Rabatów.
   4. Bez zgody Serwisu Rabatowego lub Partnera Użytkownik nie może kopiować, zmieniać ani rozpowszechniać treści, plików wideo, zdjęć i logotypów publikowanych na łamach Serwisu Rabatowego.
   5. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać autorskich praw majątkowych i praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych tak Serwisu Rabatowego jak Partnera.
   6. Użytkownik ma obowiązek zgłosić drogą mailową wszelkie naruszenie praw, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju naruszenia oraz podmiotu, który się go dopuścił.
  6. Usługi świadczone przez Serwis Rabatowy
   1. Publikowane w Serwisie Rabatowym ogłoszenia Partnera mogą być przeglądane według nazw sklepów lub kategorii.
   2. Użytkownik może zapoznawać się z ogłoszeniami poprzez:
    • Top kupony rabatowe
    • Sklepy
    • Kategorie
    • Toolbar
   3. Rabat przekierowuje Użytkownika do oficjalnej strony Partnera.
   4. Rabat może przybrać postać kuponu rabatowego w formie ciągu cyfr i/lub liter, które należy wpisać w odpowiednie pole na stronie Partnera albo zostaje automatycznie aktywowany w momencie przejścia na stronę Partnera.
   5. Każdy Rabat posiada określony termin ważności, który jest określany przez Partnera.
   6. Umowa zawierana jest bezpośrednio między Użytkownikiem i Partnerem. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia przyjęcia świadczenia.
   7. Użytkownik może podać swój adres e-mail, wyrażając wolę, aby Serwis Rabatowy wysyłał newsletter z Rabatami.
  7. Obowiązki i prawa Serwisu Rabatowego
   1. Serwis Rabatowy może zablokować Rabaty Partnera w następujących przypadkach:
    • Podawania nieprawdziwych danych
    • Prowadzenia działań na szkodę Użytkownika, Serwisu Rabatowego bądź innego Partnera
    • Niezgodności z Regulaminem
    • Złamania zasad umowy
   2. Treść ogłoszeń i forma Rabatów jest redagowana przez Serwis Rabatowy, przy akceptacji Partnera.
   3. Serwis Rabatowy nie ponosi odpowiedzialności za treści i Rabaty oferowane przez Partnerów.
   4. Serwis Rabatowy jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze działań Partner lub Użytkownika.
   5. Serwis Rabatowy uznaje prywatność Użytkowników za swój priorytet. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania i udostępniania danych osobowych klienta znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności, który jest części Regulaminu.
  8. Zasady reklamacji
   1. Użytkownik może zgłosić nieprawidłowości w działaniu Serwisu Rabatowego drogą e-mailową. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się następujące informacje:
    • Dane Użytkownika, które umożliwią kontakt
    • Typ usługi i rodzaj błędu
    • Czas zaistnienia problemu
    • Roszczenia Użytkownika
   2. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w ciągu 7 dni.
   3. Serwis Rabatowy kontaktuje się z Użytkownikiem drogą e-mailową.
  9. Warunki końcowe
   1. Regulamin udostępniany jest pod adresem www.kodyrabatowe.interia.pl
   2. Użytkownicy jak i Partnerzy zostaną poinformowani o każdorazowym zmianie Regulaminu drogą e-mailową oraz poprzez publikację nowego Regulaminu na łamach Serwisu Rabatowego.
   3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników oraz Partnerów, korzystających z Serwisu Rabatowego, przed dniem wejścia zmian.
   4. Serwis Rabatowy i Partner mają prawo do rozwiązania umowy bez padania przyczyny w terminie 14 dni. Odpowiednie oświadczenie należy przesłać na adres e-mailowy Serwisu Rabatowego.
 2. Polityka prywatności

  Couporando GmbH z siedzibą w Berlinie, Wutzkyallee 51, 12353 Berlin, wpisana do rejestru handlowego: Landgericht Berlin, HRB 155319 B, zwanego dalej Serwisem NIP DE293211912 zwana dalej Couporando gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Couporando informuje, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

  1. Czym są pliki cookies:
   Cookies to maleńkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Wszyscy stosują cookies - dlaczego? To proste - dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje - jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt. I jeszcze jedna ważna rzecz - cookie Couporando może odczytać wyłącznie Couporando.
  2. Powody stosowania plików cookies:
   1. Uwierzytelnienie. Couporando wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
   2. Bezpieczeństwo. Couporando korzysta z plików cookie w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www w tym także wycieku danych. Preferencje, funkcje i usługi. Couporando korzysta z plików cookie w celu uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.
   3. Preferencje, funkcje i usługi. Couporando umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronach www kodyrabatowe.interia.pl oraz www.couporando.pl. Są to m.in. podmioty udostepniające "tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Youtube, Twitter:
    1. Facebook. Couporando umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się na stronie http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
    2. Youtube. Couporando osadza na stronach swojego serwisu WWW klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
    3. Twitter. Couporando umieszcza na stronach swojego serwisu WWW przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się https://twitter.com/privacy
   4. Reklama. Couporando może wykorzystać pliki cookie w celu pokazania użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach Couporando, jak i poza nimi. Możemy także wykorzystać pliki cookie, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach Couporando, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. W podobny sposób, nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić, czy pokazaliśmy ich reklamę, jakie były tego rezultaty oraz dostarczyć nam informacji, w jaki sposób użytkownicy reagują na nie. Możemy także współpracować z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach www Couporando lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej podawać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla reklamodawców. Uwaga: Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny. Ta witryna wykorzystuje technologię nugg.ad AG zwaną dalej Systemem, służącą do agregowania danych związanych z reklamą internetową. Dla realizacji tego celu, System zapisuje w postaci plików cookie informacje o częstotliwości i sposobie korzystania z różnych treści i stron. Informacje te są przechowywane w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego Użytkownika (np. komputer PC, laptop, smartfon itp.) przez okres maksymalnie 26 tygodni. Technologia Systemu umożliwia również zapis podstawowych informacji dotyczących korzystania z innych stron internetowych w celu najlepszego doboru reklam do potrzeb i zainteresowań Użytkownika.

    W przypadku, gdy Użytkownik:
    1. zechce, aby prezentować mu reklamę na przeglądanych stronach witryny, wedle jego zainteresowań, może zdecydować się na analizę swojego zachowania jako użytkownika internetu. Udzielając takiej zgody, pliki cookie opt-in będą przechowywane w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego Użytkownika przez okres jednego roku. Jeżeli wcześniej zebrane pliki cookie Systemu znajdują się w przeglądarce urządzenia końcowego, wyrażając zgodę dla cookie Systemu:
     1. pozostałe pliki cookie Systemu otrzymają przedłużoną żywotność do jednego roku (liczonego od momentu, którym plik cookie opt-in jest ustawiony),
     2. informacje w Systemie związane z rezygnacją będą przechowywane przez maksymalny okres do jednego roku i następnie usunięte.
    2. zechce uniknąć rejestracji informacji o swoich zainteresowaniach przez System, może w dowolnej chwili zrezygnować. W takim przypadku informacja o rezygnacji zamieszczona w pliku cookie będzie zapisana w przeglądarce urządzenia końcowego Użytkownika. Taki plik cookie rezygnacji będzie miał żywotność 10 lat i będzie nazwany "nuggstopp".
   5. Wydajność, analiza oraz badania. Couporando korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się, jak dobrze działają nasze strony www. Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie, aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat produktów, funkcji oraz usług, między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony Couporando z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub urządzeniu mobilnym.Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Ograniczenie możliwości witryn do ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania z witryny. Pliki cookies związane z badaniami internetu pochodzą od spółek Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Gemius S.A. oraz Google Inc. Wykorzystując oprogramowanie google analytics oraz gemius , witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Couporando informuje, że jest stroną umowy z GOOGLE Inc. i używa mechanizmu anonimizacji nr IP użytkownika. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie google analitycs lub gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
  3. Włączanie/wyłączanie plików cookies
    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z stron www Couporando, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych firm, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie:
   1. Polityka ochrony prywatności Gemius S.A.
   2. Polityka ochrony prywatności Google Analytics
   3. Polityka ochrony prywatności Nugg.Ad
    W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
    Urządzenia mobilne:
   1. Android
   2. Safari
   3. Windows Phone
   4. Blackberry
  4. Dopasowanie strony do potrzeb użytkownika. "Cookies" pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Z kolei analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść na stronę internetową. Pozwalają one nam ocenić, jakie są upodobania i oceny użytkowników, a także jak możemy ulepszać stronę internetową dla użytkownika. Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają m.in. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron www wybranych przez użytkownika.
  5. Flash cookies. Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security. Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www Couporando uniemożliwi odtwarzanie większości treści.
 3. Kontakt
  Couporando GmbH | Wutzkyallee 51 | 12353 Berlin
  Kontakt: info@couporando.com
  CEO: Christopher Kasprzak
  Numer podatkowy: 29/011/11875
  USt-IdNr.: DE293211912
  Rejestr handlowy: HRB 155319 B Landgericht Berlin